Affärsidé & miljöpolicy

Affärsidé

Klinab är ett tjänsteföretag specialiserat på städning samt allt inom service. Vi levererar kostnadseffektiva och kundanpassade tjänster till privatpersoner, företag, organisationer och offentlig sektor i Västsverige.

  • Klinab ger en hög servicenivå till ett rimligt pris och tar ansvar och ställer upp när andra säger att det är omöjligt.
  • Klinabs kundrelationer bygger på förtroende och personligt ansvar.
  • Klinab ser till att tillgodose kundens personliga behov av problemfri städning och en ren och trivsam miljö.

Klinabs miljöpolicy

Klinab är miljödiplomerade sedan 2006 och arbetar med det mesta som handlar om städning och rengöring.

Vi arbetar aktivt med att miljöanpassa vår verksamhet samt arbetar aktivt med utbildning av personalen för att öka kunskapen om miljöfrågor och förstärka medarbetarnas kretsloppstänkande.
Förpackningar och förbrukat städmaterial återvinns där så är möjligt.

Våra miljömål grundar sig på att minska miljöbelastningen så som att minska användningen av kontorspapper, kem, plastpåsar samt samordna transporter. Vår personal åker till 90% kollektivt.

Vi arbetar för att få personal att cykla och har en cykel för utlåning.

Då vi betraktar miljövård som en resa snarare än en destination, är vår ambition att engagera såväl medarbetare som kunder och leverantörer i miljöarbetet.

De miljöförbättrande åtgärderna ser vi som långsiktiga investeringar och vårt engagemang för att bevara naturresurserna och minimera restprodukterna kommer att fortsätta i oförminskad styrka.

Vi följer relevant miljölagstiftning för vår verksamhet.

Klinabs miljöpolicy finns uppsatt i lunchrummet som alla ser tydligt.

Göteborg 2020-05-28

Marita Klarin, VD