Utbildning

Vi utbildar i SRYs Yrkesbevis samt SRY Bas

 

Vill du ha offert på städutbildning för din personal ring kontoret 031-844188.
En utbildning som ger dig kunskap att städa professionellt, med moderna metoder, redskap och medel, för miljön och ekonomins skull.

Efter godkänt kunskapstest, praktiskt och teoretiskt, får du ett personligt Yrkesbevis för städare.

 

Utbildningen:
Är framtagen av Almega och utgår från boken ”Professionell Städservice” och behandlar ämnena: Service och kvalitet, organisation och ekonomi, ergonomi, arbetsmiljö, städningens grunder och arbetsplanering, kemisk- tekniska produkter, redskap och maskiner, golv och inredningsmaterial med mera.

 

Yrkesbeviset ger:

  • individen en bekräftelse på den egna kompetensen och att en grundläggande kunskapsnivå uppnåtts, såväl teoretiskt som praktiskt. (ej praktiskt prov inom sanering)
  • kunden en försäkran om en god kunskapsnivå hos den personal som utför tjänster.
  • branschen en gemensam grundläggande kunskapsbas som också underlättar vidare kompetensutveckling och specialisering i det egna företaget.
  • arbetsgivaren en möjlighet att säkerställa att man har kompetent personal.

Basutbildningen ger:

 

  • öka medvetenheten om innebörden av att arbeta som servicemedarbetare
  • stärka kompetenser i möten med kunden
  • nödvändiga färdigheter för att utföra arbete inom yrket
  • möjlighet att genom validering lokalisera redan befintlig kompetens hos personer inom branschen