Företaget

bigstock_People_Network_11954657Företaget

Klinab ägs av Lisbeth Lundin och Marita Gustafsson. Båda delägarna arbetar i företaget med kontorsarbete, arbetsledning, planering av personal m.m. Lisbeth Lundin är utbildad handledare genom SRY och utbildar företagets egen personal.

Klinab vill ge kunderna en enklare och bättre lösning. Genom våra olika bakgrunder som städledare och matt- och golvexpert, kunde vi förena våra erfarenheter och kompetenser till ett vinnande helhetskoncept. Med målsättningen att prioritera kvalitet, miljö och flexibilitet startades Klinab 1989. Sedan dess har bara fler och fler kunder uppskattat vår totallösning med personlig service.

 

Personal

Lisbeth Lundin har varit verksam i branschen till största delen som arbetsledare och företagsledare sedan 1980. Hon startade med skadesanering för att 1985 börja arbeta inom lokalvård som arbetsledare och avdelningschef.

Marita Gustafsson har arbetat som anställd arbetsledare sedan 2000 och blev delägare 2009 men har även innan 2000 arbetat med lokalvård. Marita har tillsammans med Lisbeth ansvaret för personalen.

Cathrin Andersson arbetar på kontoret sedan 1998 och är den som oftast svarar i telefonen samt planerar personal, arbeten, skriver ordrar etc.

Klinab är en stab på 35 personer. 

 

Kunder

Bland våra kunder finns många av de större fastighetsbolagen i Göteborg. Vi har även många mindre kontor och mindre fastighetsägare som kunder, men även andra städbolag då man inom branschen ofta köper specialisttjänster ifrån varandra. Dessutom har vi många privatkunder.

Vi har hittills kunnat behålla och utöka vårt kundregister tack vare gott renommé och goda rekommendationer.

Klinabs starka sidor är kvalitet och tillgänglighet och det faktum att vi kan ta stora volymer. Vi har även en stor styrka i att vi alltid är serviceminded gentemot våra uppdragsgivare och kunder. Våra kunder kan lita på att vi alltid finns till hands.