Affärsidé & miljöpolicy

bigstock_Clean_Energy_Powerplant_7207584_thumbAffärsidé

Klinab är ett tjänsteföretag specialiserat på städning samt allt inom service. Vi levererar kostnadseffektiva och kundanpassade tjänster till företag, organisationer och offentlig sektor i Västsverige.

 

• Klinab ger en hög servicenivå till ett rimligt pris och tar ansvar och ställer upp när andra säger att det är omöjligt.

• Klinabs kundrelationer bygger på förtroende och personligt ansvar.

• Klinab ser till att tillgodose kundens personliga behov av problemfri städning och en ren och trivsam miljö.

 

Klinabs miljöpolicy

 

På Klinab arbetar vi aktivt med att miljöanpassa vår verksamhet.

 

* Vi arbetar aktivt med utbildning för att öka kunskapen om olika miljöfrågor och förstärka medarbetarnas kretsloppstänkande.
* Förpackningar och förbrukat städmaterial ser vi till att återvinna där så är möjligt.
* Då vi betraktar miljövård som en resa snarare än en destination, är vår ambition att engagera såväl medarbetare som kunder och leverantörer i miljöarbetet.
* De miljöförbättrande åtgärderna ser vi som långsiktiga investeringar och vårt engagemang för att bevara naturresurserna och minimera restprodukterna kommer att fortsätta i oförminskad styrka.